Barometri i Sigurisë “Shqipëri 2020” – Absolut 4, 14/10/2021