Programi i Sigurisë

Rreth Programit
Siguria në demokraci është një nga kushtet thelbësore dhe parakusht për liri, zhvillim social dhe ekonomik. Programi i Sigurisë kryen hulumtime të thella dhe analiza kritike mbi çështjet e sigurisë, reformën e sektorit të sigurisë dhe qeverisjen, sigurinë dhe të drejtat e njeriut. Ai kombinon hulumtime rigoroze dhe konsulencë mbi politikat dhe funksionon si një urë midis akademisë dhe praktikës. Programi kontribuon në informimin e arenave të politikave dhe formësimin e diskursit publik mbi sigurinë nëpërmjet revistës së specializuar Revista e Sigurisë.