Programi i Demokracisë

Rreth Programit
Programi i Demokracisë kryen hulumtime empirike mbi proceset dhe institucionet demokratike politike (zgjedhjet, votuesit, sistemin zgjedhor, partitë politike, parlamentin, qeverinë, etj.). Ai përqendrohet në raportin midis idealeve demokratike dhe normave dhe praktikës demokratike përmes analizës shoqërore shkencore të informuar nga teoritë normative të demokracisë. Qëllimi i programit është që të sigurohet se qytetarët janë në qendër të politikës dhe jo interesat e veçanta individuale, grupore apo partizane. Qëllimi i programit është të nxisë llogaridhënien dhe përgjegjshmërinë politike, demokratizimin e partive politike, përmirësimin e integritetit të proceseve zgjedhore, kulturën demokratike, hapësirën dhe vlerat demokratike.