Donatorët

FES logo

Partnerët

Parlamenti i Republikës së Shqipërisë
Website: https://www.parlament.al/

Ministria e Drejtësisë
Website: https://www.drejtesia.gov.al/

Ministria e Brendshme
Website: https://mb.gov.al/

Policia e Shtetit
Website: https://www.asp.gov.al/

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Website: http://www.dpbsh.gov.al/newweb/

Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP)
Website: https://klp.al/

Qendra Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
Website: https://cve.gov.al/

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI)
Website: http://www.ildkpki.al/

Bashkia Durrës
Website: https://www.durres.gov.al/ 

Bashkia Vlorë
Website: http://vlora.gov.al/

Bashkia Shkodër
Website: http://www.bashkiashkoder.gov.al/

Bashkia Korçë
Website: https://www.bashkiakorce.gov.al/

Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës
Website: https://www.uamd.edu.al/index.php/sq/

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Website: https://unishk.edu.al/

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
Website: https://univlora.edu.al/

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë
Website: https://www.unkorce.edu.al/sq

Universiteti Europian i Tiranës
Website: https://uet.edu.al/new/?lang=sq

Universiteti Luarasi
Website: https://luarasi-univ.edu.al/sq/

Ambasada Britanike Tiranë
Website: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-tirana.sq

Ambasada Gjermane në Shqipëri
Website: https://tirana.diplo.de/al-sq

Ambasada e Francës në Tiranë
Website: https://al.ambafrance.org/-Ambasada-e-Frances-ne-Shqiperi-

Ambasada e Italisë në Tiranë
Website: https://ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/sq/

Koalicioni i Europës Juglindore për Mbrojtjen e Sinjalizuesve
Website: https://see-whistleblowing.org/

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë
Website: http://www.qkss.org/sq/Ballina

Internews Kosova
Website: https://internewskosova.org/

CRNVO – Center for Development of Non-Governmental Organizations
Website: https://crnvo.me/

Transparency International Macedonia
Website: https://transparency.mk/sq/

Transparency International Greece
Website: https://www.transparency.gr/

Transparency International Slovakia
Website: https://transparency.sk/en/

South East Europe Media Organisation (SEEMO)
Website: https://seemo.org/

Media Development Center
Website: https://www.mediacenterbg.org/en/

Infohouse
Website: https://www.infohouse.ba/

SEE Wistleblowing Coalition Members & Partners