Albanian Security Barometer 2022

The Center for the Study of Democracy and Governance with the support of the Friedrich Ebert Stiftung Tirana has implemented the Albanian Security Barometer...

Interim Assessment Report (January – June 2021)

The aim of this interim assessment report is to provide an analysis based on the monitoring of corruption and organized crime cases investigated by...

Exploring the development of a strategic communication on P/CVE in Albania

The Center for the Study of Democracy and Governance implemented during the period from April 2020 to February 2021 the project “Research to guide...

SPAK Monitor No. 11 (January-March 2021)

SPAK Monitor No. 11 addresses issues related to the progress of the judicial review process in corruption and organized crime cases registered in the...

Strategic communication of the new and re-established justice institutions

Mungesa e Komunikimit Strategjik është konsideruar si një nga mangësitë funksionale të sistemit të mëparshëm të drejtësisë në Shqipëri, dhe për këtë arsye forcimi...