Sinjalizimi po njihet gjithnjë e më shumë botërisht si një mjet i rëndësishëm për parandalimin dhe identifikimin e korrupsionit dhe praktikave të tjera shpërdoruese. Për shkak të natyrës së fshehtë të korrupsionit, sinjalizuesit mund të japin informacion të vlefshme mbi personat që janë të përfshirë dhe dëmet e shkaktuara nga akte te tilla. Kroacia përbën një shembull për vendet e rajonit...
Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve, i cili u miratua në qershor të vitit 2016 dhe hyri në fuqi për sektorin publik më 1 Tetor 2016 dhe për atë privat në 1 Korrik 2017, u konsiderua si një mjet i rëndësishëm për të luftuar korrupsionin dhe denoncuar forma të tjera të sjelljes së paligjshme. Megjithëse këtë vit Ligji hyn...