Whistleblowing in the security sector in Albania

Zbatimi i Ligjit për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve në institucionet e sigurisë është konsideruar edhe më sfidues pasi përveç problematikave të përgjithshme që lidhen...

The implementation of the Law on Whistleblowing and the Protection of...

No substantial developments have been noticed during the year 2020 regarding the implementation of the Law on Whistleblowing and the Protection of Whistleblowers, approved...

Të dhëna mbi zbatimin e Ligjit për Sinjalizimin dhe Mbrojten e...

Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve, i cili u miratua në qershor të vitit 2016 dhe hyri në fuqi për sektorin publik më...