Whistleblowing and elections

Zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme përbën një nga sfidat kryesore jo vetëm të shteteve në të cilat sistemet demokratike janë ende...

Ndikimi i pandemisë Covid-19 në refuzimin e rasteve të sinjalizuesve

Pandemia COVID-19 ridimensionoi në mënyrë thelbësore një sërë aspektesh të jetës së njerëzve në të gjithë botën, ndër të cilat edhe mënyrën e të...